Grzybowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Grzybowski
Data urodzenia 14.03.1903
Miejsce urodzenia Słoszewo
Miejsce zamieszkania Strachowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Pracownik Wydziału Powiatowego w Płońsku; kierownik magazynu
Pseudonim Wolny
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 26.03.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
  2. Gazeta Ludowa 1945 r. nr 13
  3. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  4. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (odsłonięta 22.10.2020 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, tablica poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.03.1943 r.
Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Fragment artykułu z Gazety Ludowej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment artykułu z Gazety Ludowej