Strzelczak Ignacy

Imię Ignacy
Nazwisko Strzelczak
Data urodzenia 01.02.1893
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Pomiechówek
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 18.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Protokół przesłuchania świadka Józefa Strzelczak z dnia 5.09.1974r.- Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  3. AIPN GK 366/1374 (akta w sprawie Wacława Langiera)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje miejsce zamieszkania Czarnowo.
Tablica w kościele w Pomiechówku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica w kościele w Pomiechówku.