Mikołajewski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Mikołajewski
Data urodzenia 12.08.1915
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Płońsk
Imię ojca Konstanty
Imię matki Zofia (z d. Słomczewska)
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód fryzjer
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.1944
Data śmierci 23.11.2001
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w ruchu oporu - donos
Skąd przywieziony do Fortu III z domu w Płońsku
Dokąd wywieziony z Fortu III od 17.03.1944 r. KL Mauthausen (nr więźnia 57812)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Płońsku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska, Archiwum IPN
Źródła danych
 1. https://plonszczak.pl/artykul/xx-jubileuszowe-dni-choragwi/374660
 2. Protokół przesłuchania świadka Józefa Strzelczak z dnia 5.09.1974r.- Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie
 3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 4. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: Kto jest kim w ciechanowskiem, pod red. T. Kaczorowskiej, Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Tess", Ciechanów 1994, s. 128)
 5. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: Życie Płońska Nr 100, z dn. 28.04.2006, s. 12)
 6. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 7. akta IPN, sygn. GK 629/3682
 8. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 222571)
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (3) podaje wyłącznie imię i nazwisko. Być może chodzi o inną osobę
 2. Źródło (4) podaje, że prowadził zakład fryzjerski (1945-56), był Burmistrzem Płońska, Przewodniczącym Prezydium Rady Miejskiej w Płońsku (1956-69), dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (1969-70), kierownikiem Domu Opieki Społecznej (1970-79), a od 1979 na emeryturze
 3. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal "30- i 40-lecia PL", Medal "Zwycięstwa i Wolności", Medal "za udział w wojnie obronnej 1939", Krzyż Oświęcimski i inne
 4. Żona Anna z d. Michalak
 5. Aresztowany dn. 16.11.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Henryk Mikołajewski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Henryk Mikołajewski

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen

Zdjęcie - organizacja Sokół - 1937, Henryk Mikołajewski stoi 3 od lewej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie - organizacja Sokół - 1937, Henryk Mikołajewski stoi 3 od lewej