Grzelak Mieczysław

Imię Mieczysław
Nazwisko Grzelak
Data urodzenia 11.12.1920
Miejsce urodzenia Blichowo
Miejsce zamieszkania Archutówek, pow.płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód rolnik
Pseudonim Mietek
Data osadzenia w Forcie III 07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. Gwardia Ludowa - jeden z dowódców w powiecie płockim
 2. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 137, 139, 154, 373, 160 - 161
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-358
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 7. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 640
 8.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0570-0571
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 181
 10. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 11. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 12. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 13. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 14. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r., s. 23
 15. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (11) podaje wyłącznie imię i nazwisko. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku
 2. Należał do oddziału partyzanckiego kierowanego przez dowódcę - Franciszka Lewandowskiego (więźnia Fortu). Od kwietnia do maja 1943 oddział Lewandowskiego przeprowadził 6 akcji zbrojnych przeciwko okupantowi na pograniczu powiatów płockiego i płońskiego (Źródło 15).
Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie