Grylak Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Grylak
Data urodzenia 17.02.1916
Miejsce urodzenia Lipiny (powiat Radom)
Miejsce zamieszkania Krysk
Imię ojca Jan
Imię matki Katarzyna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód prawnik/ekonomista
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III 17.11.1943
Data śmierci 30.11.1984
Miejsce i przyczyna śmierci Warszawa
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Płońsku (okres pobytu 09.03.-02.05.1943 r.)
Dokąd wywieziony z Fortu III wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen w dn. 13.11.1943, następnie w lutym 1944 przewieziony do obozu w Jugosławii
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - uczestnik kampanii wrześniowej (w stopniu podporucznika), od sierpnia 1941 do 08.03.1943r.działał w ruchu oporu
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.78, 129, 131
 2. Archiwum ŻIH sygn.akt 301/6603
 3. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 109., 114.
 4. R. W. Wyrostkiewicz, Celowo zapomniany obóz zagłady Polaków. Skala terroru była tam przerażająca!, www.warszawskagazeta.pl, czerwiec 2016
 5. M. Wyrwich, Nierozliczone niemieckie zbrodnie, Niedziela Ogólnopolska 39/2016, str. 38-39
 6. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-357
 7. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 8. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 9. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 121, 125
 10. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 104, 135, 138, 139, 152
 11. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 183, 222, 226, 227, 241
 12. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 13. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 14. informacje od rodziny więźnia
 15. J. Radzymińska, Nie zniszczeni przez grom, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981
 16. Polski Czerwony Krzyż
 17. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 18. Źródło (16) podaje nazwisko Grzelak.
Uwagi dodatkowe
 1. Pomógł kilkudziesięciu Żydom (zbiegom z getta w Płońsku i z Wyszogrodu) przedostanie się do Generalnej Guberni przez Wisłę w okolicach Zakroczymia
 2. przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Płońsku
 3. 24.12.1945 r. nagrodzony orderem krzyża Grunwaldu
 4. Źródło (3) podaje datę osadzenia w Forcie III Pomiechówek w dniu 02.05.1943 r.
 5. 20.05.1968 r. zeznawał w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie.
 6. Przebywał 3 tygodnie w obozie w Oświęcimiu, pół roku w obozie w Mauthausen, rok w obozie w Jugosławii i w obozie koło Neumark.
 7. Źródło (1 i 7) podaje okres pobytu w Forcie III: 06.05.1943-17.11.1943
 8. Numer obozowy w Mauthausen 40130.
 9. Źródło (13) podaje datę aresztowania 08.03.1943 we wsi Krysk. Żonaty z Aleksandrą z d. Ogórek
 10. Władysław był w obozach: Maggjarovar - Mossor (Węgry, obóz internowania - uciekł), Kaisersteinbruch ( Austria, obóz dla jeńców), obóz w Alpach (bez nazwy, próba ucieczki), obóz Dusseldorf (Niemcy).
 11. A także w obozie Munster (Niemcy - ucieczka), Sobótka (Polska - obóz pracy, kamieniołomy - ucieczka), Fort III Pomiechowek, Mauthausen - Gusen (Austria - obóz koncentracyjny), Loibl Pass (podobóz KL Mauthausen - kamieniołomy na przełęczy austriacko – słoweńskiej).
 12. Po ucieczce z Loibl Pass przyłączył się do partyzantki jugosłowiańskiej (polska kompania „Starego”). Do Polski wrócił w czerwcu 1945 r.
 13. Służył w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu (1936-37). We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do kompanii batalionu telegraficznego w Zegrzu. Ewakuacja kompanii zaraz po wybuchu wojny: Siedlce, Włodawa, Kowel, Rumunia, Węgry.
 14. Źródło (15) podaje , że został osadzony w Forcie III Pomiechówek w 03.1943. Po powrocie do kraju pełnił obowiązki przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Płońsku, był ławnikiem Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie.
 15. Władysław Grylak w dniu 21.08.1940 r. przekazany do niemieckiego obózu jenieckiego w Lamsdorf (pol. Łambinowice) - Stalag VIII B, numer jeńca 35878
Władysław Grylak z kolegami, z czasów partyzantki, za udział w której otrzymał medal „Za Hrabrost” (Za Męstwo). Zdjęcie: za „Nie zniszczeni przez Grom”, autor: Józefa Radzymińska.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Władysław Grylak z kolegami, z czasów partyzantki, za udział w której otrzymał medal „Za Hrabrost” (Za Męstwo). Zdjęcie: za „Nie zniszczeni przez Grom”, autor: Józefa Radzymińska.

Potwierdzenie pocztowe nadania paczki z Naruszewa do KL Loiblpass. Jej adresatem był Władysław Grylak z numerem obozowym 40130 (str.1)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Potwierdzenie pocztowe nadania paczki z Naruszewa do KL Loiblpass. Wysłana z Naruszewa 27 września 1944 roku, na miejsce dotarła 5 października. Jej adresatem był Władysław Grylak z numerem obozowym 40130. Nadawcą paczki była Katarzyna Grylak (str.1).

Potwierdzenie pocztowe nadania paczki z Naruszewa do KL Loiblpass. Jej adresatem był Władysław Grylak z numerem obozowym 40130 (str. 2)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Potwierdzenie pocztowe nadania paczki z Naruszewa do KL Loiblpass. Wysłana z Naruszewa 27 września 1944 roku, na miejsce dotarła 5 października. Jej adresatem był Władysław Grylak z numerem obozowym 40130. Nadawcą paczki była Katarzyna Grylak (str. 2).

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen