Pniewski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Pniewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III Między 06.03.1941 a 08.05.1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 89
Uwagi dodatkowe
  1. Informacje o pobycie w Forcie III Pomiechówek na podstawie relacji złożonej przez Wacławę Domżałę - M. T. Frankowskiemu 17.11.2009 w Modlinie oraz Fundacji w dniu 23.06.2019 r. w Nowym Dworze Maz.
  2. Wacława Domżała z d.Banaszewska była świadkiem okrutnego pobicia (pod pretekstem ucieczki z obozu) Franciszka Kretkiewicza i Stanisława Pniewskiego. Mężczyźni przez wiele dni cierpieli w celi. .