Gregorowicz

Imię
Nazwisko Gregorowicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacja od rodziny współwięźnia
  2. "Z moich wspomnień" S.Łoniewski, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XIII, Płońsk 2010
Uwagi dodatkowe
  1. Brat Gregorowicza - Adam Gregorowicz także przebywał w Forcie III w Pomiechówku.
  2. Wraz z trzema więźniami ( brat Gregorowiczem, Jane Kowalewski, Nikodem Strzeszewski ) próbował uciec z Fortu. Zostali przyłapani przez Niemców. Wszyscy poza Kowalewskim (ze względu na chorą nogę nie był w stanie pracowac fizycznie) zostali wysłani przez Niemców na roboty do Rosji.