Giszczyński Adam

Imię Adam
Nazwisko Giszczyński
Data urodzenia 1878
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki Weronika
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód emerytowany policjant
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. informacja od Pani Barbary Minakowskiej
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał z żoną Kazimierą, córkami: Stanisławą, Kazimierą i Marią oraz matką Weroniką.
  2. W czasie robót przymusowych na terenie Rosji uległ wypadkowi (potrącił go motor). Po pobycie w szpitalu gdzieś na Litwie, wrócił do domu do Sochocina-wiosna 1942 r..
  3. Z informacji przekazanych przez Panią Barbarę (z domu Giszczyńską) grupa 14 więźniów z Sochocina utrwalona na zdjęciu została wywieziona z Fortu prawdopodobnie dn. 26.03.1941 do obozu w Działdowie a następnie na roboty przymusowe na teren Rosji.
  4. Z informacji przekazanych przez Panią Barbarę Minakowską grupa 14 więźniów z Sochocina utrwalona na zdjęciu została wywieziona z Fortu prawdopodobnie bezpośrednio na roboty przymusowe w okolice Kętrzyna (budowa dróg dla firmy TODT) a następnie w okolice Leningradu.
Giszczyński Adam w mundurze policyjnym

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Giszczyński Adam w mundurze policyjnym

Giszczyński Adam (pierwszy od prawej) wraz z żoną, córką, zięciem i wnuczką.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Giszczyński Adam (pierwszy od prawej) wraz z żoną, córką, zięciem i wnuczką.

Giszczyński Adam wraz z rodziną (siedzi pierwszy od prawej).

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Giszczyński Adam wraz z rodziną (siedzi pierwszy od prawej).

Giszczyński Adam

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Giszczyński Adam

Giszczyński Adam

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Giszczyński Adam

Giszczyński Adam

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Giszczyński Adam

Zdjęcie z robót przymusowych na terenie Rosji 1941 r.,Adam Giszczyński- w środku z wąsami

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z robót przymusowych na terenie Rosji 1941 r.,Adam Giszczyński- w środku z wąsami