Kieszkowski

Imię
Nazwisko Kieszkowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Piotr
Imię matki Magdalena
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 0273/s.389
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje imię żony: Stefania (zam. Górki), dzieci: Jan, Szczepan, Zofia