Skonepski vel Stonepski Jan

Imię Jan
Nazwisko Skonepski vel Stonepski
Data urodzenia 1905
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Secymin Nowy (Nowy Secymin)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 0208/s.358
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje najprawdopodobniej imię żony-Józefa oraz dzieci: Marianna, Antoni, Genowefa, Krystyna, Stefan, Józef, Irena