Marianek Jan

Imię Jan
Nazwisko Marianek
Data urodzenia 02.11.1914
Miejsce urodzenia Bieliny
Miejsce zamieszkania Bieliny
Imię ojca Franciszek
Imię matki Władysława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.06.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. Gwardia Ludowa -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 91
 2. akta IPN, sygn. GK 629/3275
 3. informacje od rodziny jednego z więźniów
 4. Lista Pani Jadwigi Przygody z 38 mężczyznami, którzy zostali aresztowani w masowych aresztowaniach na terenie Kampinosu.
 5. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 6. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (1) wskazuje datę urodzenia 1924 r.
 2. Został zwolniony z Fortu z powodu choroby płuc.
 3. Źródło (2) podaje datę aresztowania 15 kwietnia 1943 roku.
 4. Źródło (6) podaje, że został aresztowany 15.04.1943 z około 300 mężczyznami z okolic Kampinosu; brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywał w Forcie III.
 5. Źródło (6) podaje, że został zwolniony 22.06.1943 wobec braku dowodów
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock