Gromnicki

Imię
Nazwisko Gromnicki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. członek AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Wspomnienie z obozu przejsciowego w Pomiechówku- Anna Ragu ; Wyszków dn.13.04.1989r.
Uwagi dodatkowe