Parwacki

Imię
Nazwisko Parwacki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania okolice Jońca
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie katolik
Narodowość Polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Wspomnienie z obozu przejsciowego w Pomiechówku- Anna Ragu ; Wyszków dn.13.04.1989r.
Uwagi dodatkowe