Drabczyk Apolinary

Imię Apolinary
Nazwisko Drabczyk
Data urodzenia 04.06.1923
Miejsce urodzenia Pniewo (gm.Zatory)
Miejsce zamieszkania Pniewo (gm.Zatory)
Imię ojca Julian
Imię matki Wiktoria
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód sprzedawca; rolnik
Pseudonim Pilot
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci 27.09.1999
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 16.07.1944 r. w KL Stutthof (nr więźnia 45101)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP- AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN sygn. GK 629/791
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  4. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  5. www.straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie)
  6. www.straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
Dokumentacja KL Stutthof więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof więźnia z bazy ITS

Dokumentacja KL Stutthof więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof więźnia z bazy ITS

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dokumentacja KL Stutthof więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof więźnia z bazy ITS