Zolato Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Zolato
Data urodzenia 25.12.1905
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz w Duczyminie (najprawdopodobniej ekshumowany z Fortu III Pomiechówek)
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 2896/s.338
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 19.06.1944 r. wraz z Teofilem Siemińskim w Romany Sędzięta pow. Przasnysz
  2. Źródło (1) powołuje się na Ankietę OK W-Wa "Aresztowania" Romany Sędzięta pow. Przasnysz (akta IPN BU 2448/1008, s.177 z 607)