Karabin Helena

Imię Helena
Nazwisko Karabin
Data urodzenia 03.11.1926
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Józef
Imię matki Józefa
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III marzec 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 22.12.2003
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pani Haliny Ciborskiej
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  4. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Supczyńska.
  2. Źródło (2) podaje, że od 03.1941 do 06.1941 przebywała w obozie pracy wychowawczej (AEL) w Działdowie
  3. Źródło (3) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz" (06.03.-25.06.1941)
  4. W Forcie III była z siostrą Jadwigą Otowską (z domu Słupczyńską/Supczyńską), jej męźem Feliksem oraz córką Barbarą