Dominiak Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Dominiak
Data urodzenia 09.10.1910
Miejsce urodzenia Turowice
Miejsce zamieszkania Serock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód sekretarz Komitetu Dzielnicowego PPR na powiat pułtuski
Pseudonim Zieliński
Data osadzenia w Forcie III 24.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 19.03.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zorganizowanie i udział w organizacji komunistycznej PPR w Serocku
Skąd przywieziony do Fortu III Bydgoszcz
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych akta IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 80
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 117
 3. Pułtusk, Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, Tom I, Wwa 1969,
 4. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35.
 5. Pułtusk, Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, Tom I, Wwa 1969, str. 257
 6. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 131
 7. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 258, 259
 8. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-348
 9. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 10. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 88
 11. akta IPN sygn. GK 629/I/367
 12. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 100
 13. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 185
 14. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 15. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie z powodu rozległęj gruźlicy płuc.
 2. Akta IPN, GK 629/I/367 (MSW 186)
 3. Według zeznań Paschalis Zadrożnego, współtowarzysza w jednej celi Fortu III, 10.03.1944 r. S. Dominiak już nie żył
 4. Według akt IPN zostaje skazany na śmierć przez sąd doraźny (Standgericht) dla Rejencji Ciechanów i Suwałki, z powodu zorganizowania i udziału w organizacji komunistycznej PPR w Serocku.
 5. Został skierowany do obozu koncentracyjnego - z powodu otwartej gruźlicy nie mógł być przewieziony.
Dominiak Stanisław

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie