Ciborska Stanisława

Imię Stanisława
Nazwisko Ciborska
Data urodzenia 29.08.1912
Miejsce urodzenia Smardzewo
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Stanisław
Imię matki Ludwika
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III marzec 1941
Data zwolnienia z Fortu III czerwiec 1941
Data śmierci 13.10.2008
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od córki więźnia - Pani Haliny Wodzyńskiej (zd. Ciborskiej)
  2. straty.pl
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Wiśniewska
  2. Do Fortu trafiła razem z rodziną: mężem Rafałem i dziećmi Haliną i Zdzisławem.
  3. Na stronie www.straty.pl pojawia się wadliwa informacja, że w okresie 03-06.1941 r. była w obozie w Działdowie.