Ciborski Zdzisław

Imię Zdzisław
Nazwisko Ciborski
Data urodzenia 23.08.1931
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Rafał
Imię matki Stanisława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III marzec 1941
Data zwolnienia z Fortu III marzec 1941 (uciekł)
Data śmierci 06.07.2002
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od siostry więźnia - Pani Haliny Wodzyńskiej (zd. Ciborskiej)
Uwagi dodatkowe
  1. Do Fortu trafił razem z rodzicami Rafałem i Stanisławą oraz siostrą Haliną.
  2. Na stronie www.straty.pl pojawia się wadliwa informacja, że w okresie 03-06.1941 r. był w obozie w Działdowie.
  3. Uciekł z Fortu na wozie, którym przywieziono jedzenie do Fortu.
Zdzisław Ciborski (dolny rząd, pierwszy z prawej) wśród pracowników grupy budowlanej, Sochocin 1942 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdzisław Ciborski (dolny rząd, pierwszy z prawej) wśród pracowników grupy budowlanej, Sochocin 1942 r.