Kosiorek Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Kosiorek
Data urodzenia 06.05.1920
Miejsce urodzenia Grochale
Miejsce zamieszkania Grochale Górne
Imię ojca Jan
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III jesień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III Udział brata - Benjamina Kosiorka w działaniach partyzanckich - opisane w polach "uwagi dodatkowe"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen ( od 20.01.1944 )
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. informacje od rodziny więźnia
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 96
 3. Z materiałów udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Warszawie (zestawienie wyroków śmierci wykonanych w latach 1940-44)
 4. Akta IPN*
 5. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN Sygn. IPN GK 131/10)
 6. www. straty.pl (odwołanie do: PCK)
 7. www. straty.pl (odwołanie do: Nazwa dokumentu: Polacy którzy przeżyli KZ Ebensee Miejsce przechowywania dokumentu: FPNP)
Uwagi dodatkowe
 1. W obozie był razem z ojcem Janem oraz rodzeństwem: Władysławem i Stanisławą.
 2. Przyczyną uwięzienia był udział brata - Benjamina Kosiorka w akcji partyzanckiej na sklep Niemca w miejscowości Gniewniewice w gminie Głusk/Leoncin w dniu 9 września lub października 1943r. Brat Benjamin został zastrzelony przez Niemca, który pilnował sklepu.
 3. Przez rozpoznanie w zastrzelonym Benjamina Kosiorka, aresztowano jego ojca Jana Kosiorka i rodzeństwo Władysława Kosiorka, Stanisławę Kosiorek i Stanisława Kosiorka. Matkę - Helenę Kosiorek niemcy zabili w Grochalach Górnych za to, że "wychowała bandytę”.
 4. W akcji na sklep uczestniczył również Stanisław Krajczyński, który został przez Niemców aresztowany i zamordowany w Forcie III.
 5. Żródła (2) i (3) mówią o napadzie na sklep Volksdeutscha Gatzke w Gniewniewicach -źródła te wspominaja jedynie o udziale Stanisława Krajczyńskiego.
 6. Aresztowany w dniu 13.11.1943 r.
 7. Skierowany do KL Mauthausen 07.01.1944 r., a osadzony 20.01.1944 r.
 8. Numer obozowy w KL Mauthausen - 42747