Brzozowski Janusz Bronisław

Imię Janusz Bronisław
Nazwisko Brzozowski
Data urodzenia 04.07.1916
Miejsce urodzenia Płock
Miejsce zamieszkania Pruszkowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód insepktor rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 04.03.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ - AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN, sygn.akt IPN GK 629/279
  2. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 09.12.1942
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)