Broniszewski Aleksander Wincenty

Imię Aleksander Wincenty
Nazwisko Broniszewski
Data urodzenia 03.05.1907
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Modest
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód podoficer;urzędnik; pracownik Urzędu Gminy Sochocin
Pseudonim nieznany
Data osadzenia w Forcie III 09.03.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w konspiracji
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 24.03.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PZP-AK - szef II oddziału wywiadowczego
 2. Organizacja Orzeł Biały -
 3. I Pułk Artylerii Ciężkiej w Modlinie - podoficer zawodowy
Miejsce pochówku nieznane
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
 1. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
 2. Gazeta Ludowa 1945, nr 13
 3. informacje od rodziny więźnia
 4. Artykuł Andrzeja Tumialisa "Kto pamieta Cioska"
 5. Fragment Obwieszczenia Publicznego z 12.02.1948r.
 6. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (odsłonięta 22.10.2020 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, tablica poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej)
 7. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 09.03.1943 r. przez Policję Graniczną dla Modlina-Nowego Dworu Mazowieckiego
 2. Uczestniczył w kampanii wrześniowej
 3. Przed wojną służył w wojsku w Modlinie
 4. Działał w konspiracji z Włodzimierzem Hermanowiczem, bratem Stanisławem Broniczewskimi, Wacławem Cioskiem, Michalskim, Ignacym Czarneckim,
Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Fragment Obwieszczenia Publicznego z 12.02.1948r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment Obwieszczenia Publicznego z 12.02.1948r.

Zdjęcie sochocińskich strażaków – wiosna/lato 1936 r. -Aleksander Wincenty Broniszewski-2 rząd od dołu, 3 osoba od lewej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie sochocińskich strażaków – wiosna/lato 1936 r. -Aleksander Wincenty Broniszewski-2 rząd od dołu, 3 osoba od lewej

Aleksander Wincenty Broniszewski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Aleksander Wincenty Broniszewski

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Fragment artykułu z Gazety Ludowej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment artykułu z Gazety Ludowej