Fijołek Edward

Imię Edward
Nazwisko Fijołek
Data urodzenia 23.05.1903
Miejsce urodzenia Zamość
Miejsce zamieszkania Zamość (gmina Kampinos)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 25.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do GL (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL (od jesieni 1942) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
 2. "Górki kampinoskie. Pamiątka dziesięciolecia konsekracji kościoła", ks. Zbigniew Skiełczyński, Warszawa 1989. str.49
 3. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
 4. informacje od rodziny innego więźnia
Uwagi dodatkowe
 1. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku
 2. Skazany przez Standgericht Gestapo w Ciechanowie na karę śmierci wyrokiem z dnia 25.06.1943
 3. Źródło (1) i (3) podaje, że więźniami Fortu były dwie osoby o nazwisku Fijołek i imieniu Edward.
 4. Źródło (4) podaje informację, że miał troje dzieci.
 5. Źródło (4) podaje równieź informajcę, że Niemcy przywieźli Go w Górki Kampinoskie i skuli razem z Wacławem Fijołkiem (nie byli spokrewnieni).
 6. Edward nie był w stanie iść, więc niemiecki żołnierz wraz z Wacławem przywlekli go przez wieś na podwórze domu Wacława.
 7. Więźniowie byli bardzo głodni i spragnieni jednak, niemieccy żołnierze nie pozwalali dać im czegokolwiek do jedzenia.
 8. Niemcy przeszukali dom Wacława i jego otoczenie, ale nie znaleźli żadnej broni.
 9. Edward był ciągle nieprzytomny i mimo to nadal bity pałkami/kijami drewnianymi, aż krew bryzgała, zostały ślady na studni przy której ich posadzono.
 10. Po wszystkim zabrano ich na samochód i wywieziono ponownie. Później matka Wacława zmywała te ślady krwi ze studni.
 11. Informacje pochodzące od Źródła (4) prawdopodobnie dotyczą Edwarda Fijołka urodzonego 1903 roku. W bazie więźniów jest drugi Edward Fijołek urodzony 01.12.1909 r.
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Zestawienie wyroków śmierci, na którym pod numerem 33 jest wymieniona egzekucja 172 więźniów z dnia 25.06.1943 roku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zestawienie wyroków śmierci przechowywane w zespole 72/1025/0 Tajna Policja Państwowa – Urząd Tajnej Policji Ciechanów / Płock w Płocku/, sygn. 20

Druga strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku, w tym 172 więźniów skazanych na karę śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL