Zalewska Helena

Imię Helena
Nazwisko Zalewska
Data urodzenia 29.09.1910
Miejsce urodzenia Nowe Budy
Miejsce zamieszkania Kazuń Nowy pow. Nowy Dwór Mazowiecki
Imię ojca Józef
Imię matki Katarzyna zd Bogucka
Stan cywilny zamężna
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 30.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III siedziba gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniona do domu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6682-6683/s.11-12
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  3. informacje od rodziny więźnia
  4. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana, wraz z mężem Czesławem, z domu 04.09.1943 r.
  2. Pracowała w kuchni Fortu III Pomiechówek
Helena Zalewska

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Helena Zalewska