Roczek vel Rociek Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Roczek vel Rociek
Data urodzenia 25.07.1919
Miejsce urodzenia Wola Mystkowska (w oryg.Mieslkolowska?)
Miejsce zamieszkania Jadwisin pow.Serock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymany z powodu podejrzenia o działalność w GL
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  2. Akta IPN GK 629/393, k. 2
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  4. AIPN GK 163/45
  5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia