Jankowski Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Jankowski
Data urodzenia 03.09.1911
Miejsce urodzenia Serock
Miejsce zamieszkania Serock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód fryzjer
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem działań komunistycznych
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  2. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  3. Akta IPN GK 12996
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  5. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944r.
  2. Aresztowany 04.07.1944
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock