Stuczak Józef

Imię Józef
Nazwisko Stuczak
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Inowrocław
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  3. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944r.
  2. Źródło (2) podaje, że w chwili śmierci miał 28 lat