Ołtarzewski Roman

Imię Roman
Nazwisko Ołtarzewski
Data urodzenia 26.07.1919
Miejsce urodzenia Toruń gm. Nasielsk
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór (w oryg. Bugmünde, Martin-Luter-str. 3)
Imię ojca Jan
Imię matki Józefa zd. Gerasik
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc - miał zakład szewski
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.07.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III za posiadanie w miejscu pracy radia bądź za radiostacje
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku cmentarz w Cieksynie
Miejsce przechowywania danych dokumentacja rodzinna, Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
 2. informacje od rodziny więźnia
 3. AIPN GK 366/1374 (akta w sprawie Wacława Langiera)
 4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
 5. AIPN GK 163/45
 6. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Ciało Pana Romana zostało rozpoznane przez rodzinę podczas ekshumacji z kwietnia 1945 r. Rodzina zidenytyfikowała jego ciało po charakterystycznych własnoręcznie zrobionych skarpetkach. Po rozpoznaniu, ciało Pana Ołtarzewskiego zostało przeniesione na cmentarz w Cieksynie.
 2. Źródło (1) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944 r.
 3. Ochrzczony w Parafii Św. Rocha w Cieksynie dnia 10.08.1919 r.
 4. Źródło (3) podaje, że ciało jego zostało odnalezione na terenie Fortu wraz z ciałami Klemensa Gostyńskiego i Bogusława Muchy)
 5. Aresztowany z powodu przynależności do PPR. Zapis na karcie pod datą 4.08.1944 r. mówi, że R. Ołtarzewski był członkiem "TAP" (Tajna Armia Polska)
 6. Skazany wyrokiem niem. sądu doraźnego
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Ołtarzewski Roman

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Ołtarzewski Roman

grób na cmentarzu w Cieksynie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

grób na cmentarzu w Cieksynie

Roman Ołtarzewski (po prawej) wraz z bratem Stanisławem (po lewej).

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Roman Ołtarzewski (po prawej) wraz z bratem Stanisławem (po lewej).