Seler Ludwik

Imię Ludwik
Nazwisko Seler
Data urodzenia 20.10.1907
Miejsce urodzenia Cewiny(?) pow. Płoński
Miejsce zamieszkania Gralewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 14.04.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zatrzymany z powodu nielegalnej działalności
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Ekshumowany w 1945 r. i pochowany w Gralewie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  5. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) i (4) najprawdopodobniej podaje wadliwe nazwisko Selew i datę śmierci 31 lipca 1944
  2. W Forcie przebywali jego bracia: Zygmunt i Antoni Seler
  3. Źródło (1) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944
  4. Aresztowany 14.04.1944
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie nagrobka na cmentarzu w Gralewie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie nagrobka na cmentarzu w Gralewie