Rączka Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Rączka
Data urodzenia 24.02.1905
Miejsce urodzenia Pomiechówek
Miejsce zamieszkania Brody
Imię ojca Wiktor
Imię matki Wiktoria
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  4. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944r.