Woyno vel Wojno Sergiusz

Imię Sergiusz
Nazwisko Woyno vel Wojno
Data urodzenia 31.01.1892
Miejsce urodzenia Odessa
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód geometra
Pseudonim Mirski
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ - AK - komendant Ośrodka Płock 1943
  2. Samodzielny Batalion Płocki -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 5856-5893/s.89-126 oraz S 65/09/Zn, 5637/s.653
  2. Apel poległych odczytany podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Forcie III w Pomiechówku w dniu 08.11.1992
  3. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r., str. 51, 55, 61, 124
  4. Akta IPN GK 629/3789 a, k. 29
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) powołuje się na akta GK 629/7144 (Nr 3 w 3709/43 g. III w 3592/43)
  2. Zatrzymany 12.10.1943
Wojno Sergiusz

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wojno Sergiusz