Cichewicz Celina

Imię Celina
Nazwisko Cichewicz
Data urodzenia 30.04.1929
Miejsce urodzenia Zakroczym
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Nielegalne opuszczenie Ostwall (tzw. Międzyrzecki Rejon Umocniony)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 16.07.1944 r.
  2. Źródło (2) podaje inny dzień aresztowania 17.07.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock