Ciarkowski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Ciarkowski
Data urodzenia 1928
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Wola/ Płońsk
Imię ojca
Imię matki Michalina
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 02.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/523
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Podczas aresztowania miał 15 lat.
  2. Aresztowany 26.09.1943 r.
  3. Zwolniony z Fortu do domu 2.11.1943 roku
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock