Chymkowski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Chymkowski
Data urodzenia 10.07.1901
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Jaskółowo/Nasielsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o działalność w nielegalnej organizacji komunistycznej.
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany z domu w Jaskółowie
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk")
  3. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 04.12.1943 r.
  2. Imię żony Henryka.
  3. Źródło (2) podaje, że wraz z nim został aresztowany i zamordowany w Forcie - Henryk Garbacz.
  4. Źródło (2) błędnie podaje nazwisko Chimkowski (pod zeznaniem żony jest odręczny podpis Chymkowska).
  5. Źródło (3) podaje datę aresztowania 01.12.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock