Borer Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Borer
Data urodzenia Pułtusk
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód leśniczy leśnictwa Kępa - Nadleśnictwo Płońsk
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Wincenty Murasiewicz, "To była inna epoka ...", Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XVI, Płońsk 2005, s. 24
Uwagi dodatkowe