Chrzanowski Edward

Imię Edward
Nazwisko Chrzanowski
Data urodzenia 1.04.1919
Miejsce urodzenia Rogowo
Miejsce zamieszkania Rogowo/ Maków Maz.
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  2. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  3. Akta IPN GK 629/12996
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  5. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 23.05.1944 r.
  2. Źródło (2) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944r. oraz nazwisko Hrzanowski
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2