Budnik Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Budnik
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Olszyny Nowe
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim "Osa"
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Tadeusz Koniec, "Z dziejów dwóch rodzin", Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XXIX, Płońsk 2017, s. 21
Uwagi dodatkowe