Bożewski

Imię
Nazwisko Bożewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III jesień 1943
Data zwolnienia z Fortu III po kilku dniach
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz w Dachau
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. Członek AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Tadeusz Koniec, "Z dziejów dwóch rodzin", Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XXIX, Płońsk 2017, s. 20
Uwagi dodatkowe
  1. Wuj Tadeusza Końca - autora Źródła (1)
  2. W chwili aresztowania miał 52 lata - Źródło (1)