Smyczyński Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Smyczyński
Data urodzenia 09.02.1914
Miejsce urodzenia Borowiczki
Miejsce zamieszkania Borowiczki
Imię ojca Walenty
Imię matki Józefa
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 21.10.1996
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. WP Płock - Żołnierz
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 158, 164
  2. www. straty.pl (odwołanie do: AAN, zespół: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie [nr zespołu 2680)
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej sygn. IPN GK 131/11)
  4. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Henryka Janiaka z 31.05.1968, s. 2
  2. brat Józefa Smyczyńskiego więźnia Fortu III Pomiechówek
  3. Od 04.1944 do 05.1945 był także w KL Mauthausen - numer obozowy 61214.
  4. W Forcie przebywał w styczniu 1944 roku.
Henryk Smyczyński jako żołnierz Wojska Polskiego w Płocku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Henryk Smyczyński jako żołnierz Wojska Polskiego w Płocku.

Henryk Smyczyński

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Henryk Smyczyński

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen