Rutkowski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Rutkowski
Data urodzenia 14.02.1879
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Cholewy (gmina Naruszewo)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1942
Data zwolnienia z Fortu III po 3 miesiącach
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Obóz w Oświęcimiu
Przyczyna osadzenia w Forcie III kontakty z Żydami
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz w Oświęcimiu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0502-0503
  2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 204
  3. Akta IPN w Warszawie, S 59/02/Zn
  4. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w Cholewach, gm. Naruszewo, pow. Płońsk
  2. W Bazie Więźniów jest druga osoba o tym samym imieniu i nazwisku lecz ze źródłem wskazującym na inną datę osadzenia i miejsce śmierci: Fort III Pomiechówek
  3. Źródło (3) podaje datę aresztowania 15.10.1943 pod zarzutem udzielania schronienia Żydom (o nazwiskach: Frost i Klin). Data aresztowania wg wcześniejszych Źródeł to 1942; być może było więcej osób o tym samym imieniu i nazwisku.
  4. Źródło (3) podaje, że z Fortu został wywieziony do KL Mauthausen.
  5. Źródło (3) podaje najprawdpodobniej wadliwe miejsce urodzenia Zemtkowo.
  6. Źródło (4) podaje tylko imię i nazwisko. W bazie mamy dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku. Nie wiemy, którego z nich dotyczy źródło 4.