Pokrzywnicki Lucjan

Imię Lucjan
Nazwisko Pokrzywnicki
Data urodzenia 3.05.1925/4.05.1924
Miejsce urodzenia Jaskółowo
Miejsce zamieszkania Jaskółowo (gmina Nasielsk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj/czerwiec 1943
Data zwolnienia z Fortu III marzec 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany z domu w Jaskółowie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 114
  2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 190
  3. IPN sygn. akt GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk")
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) i (2) nie podają imienia, Źródło (3) podaje imię Lucjan oraz że był mieszkańcem Jaskółowa; najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę.
  2. Aresztowany z powodu podejrzenia o działalność w uzbrojonej grupie "bandzie" szmuglerów. Według informacji gestapo miał zostać zwolniony w marcu 1944 r. jako V-Mann (konfident)
  3. Według powojennego dochodzenia (pisma PUBP w Pułtusku z dnia 14 II 1955 r.) do współpracy z gestapo przystąpił w wyniku szantażu i tortur, którym został poddany w więzieniu w Pomiechówku, po zwolnieniu wrócił do Jaskółowa i wkrótce zmarł
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia