Napiórkowski

Imię
Nazwisko Napiórkowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. K. Szczerbatko, Za życie oddane w ofierze, Urząd Gminy Zakroczym 2002 r., s. 58
  2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 172
  3. J. Misiak, W gajówce patriotyzmu, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin 2009, s. 180
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 29.02.1944
  2. Źródło (3), podobnie jak wcześniejsze Źródła, nie podaje imienia