Lewandowski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Lewandowski
Data urodzenia 07.03.1919
Miejsce urodzenia Borowiczki
Miejsce zamieszkania Borowiczki
Imię ojca Franciszek
Imię matki Stanisława
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Pracownik fizyczny w cukrowni Borowiczki
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Przewieziony do Mathausen dnia 16.03.1944r (nr więźnia 61147)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 158, 159, 163
 2. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 219
 3. Protokół przesłuchania świadka z dnia 24.07.1974r. - Okręgowa komisja badania zbrodni hitlerowskich w Warszawie
 4. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 1610-1617/s.441-448
 5. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 6. J. R. Kalinowski, G. Chabowski, Gulczewo w subregionie płockim. Historia - ludzie - religia, Stowarzyszenie Autorów Polskich-Oddział Płocki, Płock 2020, s. 101
 7. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
 1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Kazimierza Lewandowskiego z 03.06.1968, s. 3
 2. Aresztowany 11.12.1943r
 3. Wrócił do domu w 1945 r.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Gusen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Gusen

Dokumentacja obozowa - karta pracy

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja obozowa - karta pracy

Grupa byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych parafii Imielnica przed kościołem w Imielnicy - 06.01.1981 r. Kazimierz Lewandowski stoi szósty od lewej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grupa byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych parafii Imielnica przed kościołem w Imielnicy - 06.01.1981 r. Kazimierz Lewandowski stoi szósty od lewej