Leskiewicz Marian

Imię Marian
Nazwisko Leskiewicz
Data urodzenia 20.08.1925
Miejsce urodzenia Jaskółowo
Miejsce zamieszkania Jaskółowo (gmina Nasielsk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany o napad na w majatku Jaskółowo
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.09.1943 r.
  2. W Bazie Więźniów jest Marian Leskiewicz z Jaskółowa. Być może chodzi o tę samą osobę
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock