Krzykowski vel Krzykawski Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Krzykowski vel Krzykawski
Data urodzenia 25.09.1913
Miejsce urodzenia Dąbrówka Ostrowska (parafia Duczymin)
Miejsce zamieszkania Chorzele pow. Przasnysz
Imię ojca Władysław
Imię matki Wiktoria (zd. Wiśniewska)
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód robotnik budowlany
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.03.1944 wg. Źródła 6
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik w związku z zabójstwem dwóch żandarmów w m. Żebry-Kordy pow. Przasnysz.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0525-0526
 2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
 3. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 2898/s.340, 2891/s.333
 4. informacje od rodziny więźnia
 5. AIPN GK 629/2335 (inwentarz.ipn.gov.pl)
 6. AIPN *
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany i osadzony w Forcie III z 4 osobami: Eugeniusz Goryszewski, Jan Gleba, Wincenty Lipiński, Mieczysław Goryszewski
 2. Źródło (3) powołuje się na Ankietę OK W-wa "Łapanki" Chorzele pow. Przasnysz (akta IPN BU 2448/1008 s. 179 z 607)
 3. Źródło (3) podaje informację, że został aresztowany w kwietniu 1944 w miejscowości Chorzele, pow. Przasnysz
 4. mąż Genowefy Jadwigi Gutowskiej. Mieli trójkę dzieci, Mariannę, Jadwigę i Jana.
 5. Pracował w Windschild&Langelott w Przasnyszu
 6. Rodzina posiada informację od Eugeniusza Goryszewskiego, któremu udało się uciec, że Wacław bal się uciekać. Myślał, że zostając w Pomiechówku przeżyje.
 7. Źródła 1,2,3 podają datę osadzenie kwiecień 1944 r.
 8. Źródło 5 podaje błędną datę osadzenia 17.03.1943 r.
 9. Źródło 5 podaje, że w dniu 28.09.1943 r. porzucił pracę w firmie "Windschild & Langelott" w Przasnyszu, do której powrócił 04.02.1944 r.