Kraśnicki Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Kraśnicki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 24.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku W zbiorowej mogile na terenie Fortu III Pomiechówek
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0545-0546
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany przez żandarmerię we wsi Bogate 08.03.1944
  2. Źródło (2) podaje nazwisko Kwaśnicki