Gleba Jan

Imię Jan
Nazwisko Gleba
Data urodzenia 22.12.1900
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Chorzele pow. Przasnysz
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III kwiecień 1944
Data zwolnienia z Fortu III 08.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik w związku z zabójstwem dwóch żandarmów w m. Żebry-Kordy pow. Przasnysz
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0525-0526
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
  3. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  4. AIPN *
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany i osadzony w Forcie III z 4 osobami: Wacław Krzykowski, Eugeniusz Goryszewski, Wincenty Lipiński, Mieczysław Goryszewski
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock