Dębski

Imię
Nazwisko Dębski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III czerwiec-lipiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci sierpień 1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Za wyrażanie opinii o przegraniu wojny przez Niemcy
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0529-0530
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
Uwagi dodatkowe
  1. Mąż Stanisławy Dębskiej
  2. Aresztowany przez żandarmów w Konopek w lipcu 1944 w mieszkaniu w Ponkach pow. Mława
  3. Ekshumowany z mogiły zbiorowej w Forcie III Pomiechówek; spoczął na cmentarzu w miejscu zamieszkania żony (brak bliższych danych)