Sznajder Adam

Imię Adam
Nazwisko Sznajder
Data urodzenia 20.03.1910
Miejsce urodzenia Polesie Nowe
Miejsce zamieszkania Bieliny (koło Kampinosu)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.03.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0630-0631
  2. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  4. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 08.03.1943 w Famułkach Królewskich pow. Sochaczew wraz z 10 osobami
  2. Źródło (4) podaje datę urodzenia 18.07.1910, inną niż Źródła (1) i (2) - 20.03.1910, być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku.
  3. Źródło (4) podaje, że został aresztowany 15.04.1943 z około 300 mężczyznami z okolic Kampinosu; brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywał w Forcie III. Zwolniony 22.06.1943 wobec braku dowodów.
  4. Źródło (4) podaje najprawdopodobniej błędne nazwisko Szanayder