Brąkał Adam

Imię Adam
Nazwisko Brąkał
Data urodzenia 23.01.1912
Miejsce urodzenia Myślakówek
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Franciszek
Imię matki Julianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 373.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-342
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 7. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s 633
 8.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0620-0621
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 181
 10.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 11. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 12. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (4) podaje nazwisko Brąkal
 2. Źródło (7) podaje datę urodzenia 25.01.1912r. i miejsce Mysłakówek
 3. Źródło (11) podaje nazwisko Brakal, datę urodzenia 25.01.1912
 4. Źródło (12) podaje nazwisko Brąkal.
Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.